W sobotę reprezentowałam Senat na obchodach 35-lecia Związku Polaków na Litwie. Uroczystość miała miejsce w Domu Polskim w Wilnie. Uczestniczyło w niej bardzo wielu działaczy Związku oraz goście, w tym poseł PSL Tadeusz Samborski i ambasador RP na Litwie Konstanty Radziwiłł. Nasi rodacy bardzo szanują swoją tożsamość narodową. To osoby mające bliskie więzi z macierzą, ale ich korzenie są na Litwie. Ogromne wrażenie zrobiły występy dzieci, pięknie oddające polską tradycję. Trzeba jednak pamiętać, że są jeszcze problemy polskiej mniejszości, które muszą być korzystnie rozstrzygnięte przez rząd litewski, o czym mówił prezes ZPL Waldemar Tomaszewski.