Agresja Rosji na Ukrainę

W dniu wczorajszym przez aklamację Sejm podjął uchwałę potępiającą agresję Rosji na Ukrainę. Oczywiście to dobry gest – wszyscy posłowie wstali i klaskali. Ale najważniejsze jest to, aby Polska, Europa i Świat były w swoich działaniach ponad podziałami skuteczne. Spory polityczne nic dobrego nie przyniosą.