Spotkania w Legnicy i Głogowie

W dniu wczorajszym przebywałam w swoim okręgu wyborczym. W godzinach przedpołudniowych spotkałam się władzami Miasta Legnicy Panem Prezydentem Tadeuszem Krzakowskim, Wiceprezydentami Panią Jadwigą Zienkiewicz i Panem Krzysztofem Duszkiewiczem. Podczas ponad godzinnego, ciekawego i rzeczowego spotkania omówiliśmy bieżące sprawy dotyczące miasta. W godzinach popołudniowych w Głogowie spotkałam się z Prezydentem Miasta Rafaelem Rokaszewiczem i jego Zastępcą Wojciechem Boreckim. I tu również bardzo interesująca dyskusja dotycząca bieżących spraw miasta. Wszystkim Państwu serdecznie dziękuję za wczorajsze spotkania.