Tego samego dnia w Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu odbył się Zlot Chorągwi Dolnośląskiej ZHP. To wielka radość móc odwiedzić druhny i druhów, którzy są prawdziwymi odkrywcami Dolnego Śląska.

4 czerwca we Wrocławskim Centrum Kongresowym uczestniczyliśmy w konwencji europejskiej lewicy “Europa równych szans”, w której wzięli udział m.in. wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans oraz były prezydent RP Aleksander Kwaśniewski. Unijni i polscy politycy podczas paneli dyskutowali i odpowiadali na pytania młodzieży. Głównym przesłaniem Deklaracji Wrocławskiej było przyspieszone przyjęcie Ukrainy do Unii Europejskiej. W treści Deklaracji zawarto również postulat odejścia od węgla przez kraje UE do 2035r.oraz bezpłatnego transportu publicznego dla osób poniżej 26.roku życia na terenie UE.

2 czerwca w Sejmie uczestniczyłam w prezentacji książki “Dyplomacja parlamentarna”, napisanej przez dziekana Wydziału Prawa i Nauk Społecznych UJK marszałka Stowarzyszenia Parlamentarzystów Polskich prof. Jerzego Jaskiernię. Prezentacji dokonali poseł prof. Zbigniew Girzyński i były poseł prof. Tadeusz Iwiński. Jak zostało to przez nich określone, ta książka to prawdziwe opus magnum czyli wielkie dzieło w dorobku pana profesora. Dyplomacja parlamentarna, niestety, nie jest doceniana, choć jest niezmiernie ważna. Wiele osób kojarzy ją w sposób karykaturalny z wycieczkami na koszt podatnika. A przecież teraz, w obliczu napaści Rosji na Ukrainę, bardzo wyraźnie widać, jak te relacje międzynarodowe są ważne, nie tylko na poziomie rządów, ale również parlamentów.