Bardzo radosną wiadomością jest to, że w sobotniej Paradzie Równości w Warszawie wzięły udział dziesiątki tysięcy osób. Co ważne, parada była spokojna, pogodna, śpiewająca, bez interwencji policji. Prawdziwe święto równości, oczywiście z udziałem Lewicy.

24 czerwca odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Obrony Praworządności, poświęcone prawnym i humanitarnym aspektom funkcjonowania ośrodków zamkniętych dla uchodźców. W spotkaniu wzięli udział dr Hanna Machińska, Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich oraz przedstawiciele Straży Granicznej, Urzędu ds Cudzoziemców i organizacji pozarządowych. Dyskusja była merytoryczna, i co ważne, koncyliacyjna. Zadeklarowałam wizytę w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu czyli w swoim okręgu poselskim

22 czerwca przedstawiciele Klubu Poselskiego Lewicy uczestniczyli w obradach Rady OPZZ. To bardzo potrzebne spotkanie, bo naszym obowiązkiem, jako parlamentarzystów, jest słuchanie strony społecznej i podejmowanie wspólnych inicjatyw programowych. Spotykamy się coraz częściej i rozmawiamy merytorycznie.

W tym tygodniu wreszcie procedowaliśmy obywatelski projekt ustawy o bezpiecznym przerywaniu ciąży i innych prawach reprodukcyjnych. Legalną aborcję popiera 66% Polaków, jej całkowitego zakazu chce tylko 8%.Lewica oczywiście stanęła murem za tym projektem, mając nadzieję, że prace nad nim pójdą dalej, że rządzący zachowają się przyzwoicie i pozwolą go dalej procedować. Przerywanie ciąży to nie przymus, ale wybór kobiety. Niestety, projekt został odrzucony, i to nie tylko głosami PiS, “pomogli” też niektórzy posłowie opozycji